Ana Sayfa Gündem 1.07.2020 249 Görüntüleme

Turgutlu’da Yapılacak Düğünlerin Detayları Belli Oldu

İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu 25.06.2020 tarih ve 2020/93 sayılı kararlara ilave olarak İlçemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararların alınması ihtiyacı hasıl olmuştur.1-İlçemizde 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün salonları dışında, sokak, kırsal mahalle vb. yerlerde yapılacak düğün, nişan, kına vb. ilgili faaliyetlerin Covit-19 salgını riskinin İlçemizde hala yüksek olması nedeniyle, ancak havanın aydınlık olduğu gündüz saatleri içinde, maksimum 2 saat olarak sınırlandırılmasına;2- Yapılacak olan düğün vb.ilgili merasimlerde düğün sahiplerinin, düğün tarih ve saatlerini belirtir dilekçeleri ile Turgutlu Kaymakamlığına başvurmalarına, düğünlerin Kolluk Kuvvetleri (Emniyet, Jandarma ve Zabıta) tarafından takibinin yapılmasına, bildirimde bulunulmadan bu amaç için tahsisli düğün ve nikah salonları dışında bu tür merasimlere kesinlikle müsaade edilmemesine;3- Düğün sahipleri ve orkestra görevlilerinin, düğün öncesinde Koronavirüs salgını kapsamında belirlenen talimatlar ve kurallar konusunda katılan misafirleri mutlaka bilgilendirmelerine;4- İçişleri Bakanlığı talimatları ve İl-İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararlarında belirtilen tedbirler doğrultusunda, yapılacak olan düğün vb. ilgili merasimlerde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.06.2020 tarih ve 2020/93 sayılı kararının 15.maddesinde belirtilen “düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması” kuralına azami dikkat gösterilmesine (gelin ve damat hariçtir). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek olup, “söz konusu kurallara uyulacağına, uyulmadığı takdirde düğünü sonlandıracağına”dair düğün sahibi ve orkestradan taahhütname alınmasına;5- Tüm düğün salonları işletmecilerine alınan kararların Kolluk kuvvetleri ( Emniyet, Jandarma ve Zabıta) tarafından tebliğ edilmesine ve kurallar hakkında eğitim verilmesine;Yukarıda yazılı kararların uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,Kurulumuz oy birliği ile karar verilmiştir.KÖY/SOKAK DÜĞÜNLERİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAMEAçık alanlarda yapılacak sokak ve köy düğünlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ……… tarih …… sayılı kararının bir nüshası tarafımca tebellüğ edilmiştir.Bu çerçevede; ……………… tarihi …………….. günü …………….. saatleri arasında aşağıda açık adresi belirtilen alanda gerçekleştireceğim düğün/nişan/kına/sünnet vb. merasimimde;1. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi,2. Törene katılanların herhangi birinin usul ve esaslara aykırı davranması durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma,3. Uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine bildireceğime,4. Aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi doğrultusunda şahsım veya işletmem hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini,KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.Düğün Tarihi:Düğün Yeri/Adresi:Tebliğ Eden Tebliğ TarihiTebellüğ Eden Orkestra Görevlisi ;Adı Soyadı:T.C. Kimlik No’su: Tel:

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil